Disclaimer en Privacyverklaring

De Sjaak Pach stichting behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen.

Informatie op de website

De Sjaak Pach stichting is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

We streven er naar actuele en correcte informatie aan te bieden. Wij kunnen niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Het staat de gebruiker vrij de gegevens voor privé doeleinden te gebruiken en te archiveren (bijvoorbeeld de reisverslagen en foto’s).

Het is niet toegestaan om materiaal van de website zonder schriftelijke toestemming van de Sjaak Pach stichting te distribueren of commercieel in te zetten.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De Sjaak Pach stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar de website van de Sjaak Pach stichting

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de Sjaak Pach stichting, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de Sjaak Pach stichting de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de site van de Sjaak Pach stichting mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de Sjaak Pach stichting maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de Sjaak Pach stichting gebruiken (tenzij de Sjaak Pach stichting daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over de Sjaak Pach stichting en haar activiteiten/diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Sjaak Pach stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

De Sjaak Pach stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Sjaak Pach stichting beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Sjaak Pach stichting deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van de Sjaak Pach stichting is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacyverklaring

De Sjaak Pach stichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, vrijwilligers, donateurs en belangstellenden essentieel voor haar activiteiten. Doel van de website is om haar deelnemers, vrijwilligers, donateurs en belangstellenden te laten zien wat de Sjaak Pach stichting doet, te enthousiasmeren om (in enige vorm) deel te nemen aan het werk van de Sjaak Pach stichting en om de belevenissen en herinneringen te delen.

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met beeldmateriaal en teksten om te gaan. Mocht onverhoopt tekst of beeldmateriaal op de website staan die inbreuk maakt op de privacy, dan het verzoek dit aan ons te melden zodat wij het kunnen corrigeren en/of verwijderen.

De Sjaak Pach stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking persoonsgegevens

Voor de dienstverlening, wanneer u een donateur wordt, of als deelnemer en vrijwilliger in de activiteiten van de Sjaak Pach stichting participeert, worden daarvoor gegevens vast gelegd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten, voor fondsenwerving en om u te informeren over de activiteiten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie geef dat dan schriftelijk (post of email) door aan de Sjaak Pach stichting.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op de website van de Sjaak Pach stichting. We gebruiken cookies voor het juist functioneren van de site en voor het verkrijgen van statistiekgegevens over de site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij het cookie herkent een website u automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vindt u op microsoft.com.

Vragen

Heeft u vragen over deze disclaimer / privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Gratis sponsoren?

U kunt ons ook op andere manieren sponsoren:

 

 

 

Als u online aankopen doet via SponsorKliks. Doet u via onze link uw online aankopen, dan ontvangen wij een commissie. Klik op bovenstaande banner of SponsorKliks voor meer informatie.

Speelt u al mee met de Vrienden Loterij, dan kunt u de Sjaak Pach Stichting als uw club opgeven. Klik op bovenstaande banner voor meer informatie. Direct aanmelden om mee te spelen kan via de Sjaak Pach Vrienden Loterij pagina. Hoe meer loten er voor ons meespelen, hoe hoger het bedrag is dat wij ontvangen.

Deel deze pagina op: